Plaatsen K - Kampen
IJselbrug
  Kampen
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
IJselbrug, E 398
  Kampen
3.00 Euro
Ongelopen
J.H. Schaefer's Platino Uitg., Amsterdam
Voeg toe
IJselbrug, S 449
  Kampen
2.00 Euro
Gelopen, 1940
N.V. Uitg. Mij. ''Rembrandt'', Utrecht
Voeg toe
Kampen, G 854
  Kampen
3.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Mevr. A.M. Amiot, den Haag
Voeg toe
Kampermolen, H 886
  Kampen
12.00 Euro
Gelopen, 1905
Uitgave: Schaefers Kunst Chromo
Voeg toe
Koornmarkt met Poort 1337, B 150
  Kampen
2.00 Euro
Ongelopen
Voeg toe
Koornmarktkazerne
  Kampen
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Koornmarktspoort met Bovenkerk, V 146
  Kampen
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Wocojo, Kampen
Voeg toe
Koornmarktspoort, S 445
  Kampen
1.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Jos. M. H. Nuss, Laren
Voeg toe
Koornmarktspoort, Z 360
  Kampen
1.00 Euro
Gelopen, 1955 Voeg toe
Luthersche Kerk
  Kampen
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Oud Poortje, S 450
  Kampen
1.00 Euro
Ongelopen
N.V. Uitg. Mij. ''Rembrandt'', Utrecht
Voeg toe
Oude Raadhuis, F 407
  Kampen
1.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: De Jong, Kampen
Voeg toe
Oude Raadhuis, Schouw, F 401
  Kampen
1.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: W.C. de Jong, Kampen
Voeg toe
Oude Stadhuis, N 236
  Kampen
1.00 Euro
Gelopen, 1962 Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 | 3 |