Plaatsen B - Berg en Dal
Duivelsberg
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Entree Groot Hotel Berg en Dal
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Generaals Trap, K 169
  Berg en Dal
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P.M.v.E., Nijmegen
Voeg toe
Gezicht van af de Duivelsberg
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Grenspaal, L 120
  Berg en Dal
2.00 Euro
Gelopen, 1920
Uitg: P.M. v. E., Nijmegen
Voeg toe
Groeten
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Groot Hotel Berg en Dal ('t beroemde vergezicht), G 235
  Berg en Dal
7.00 Euro
Gelopen, 1904
Edition: Schaefers Kunst Chromo, Amsterdam
Voeg toe
Holleweg, Panorama ''Sterrenberg'', K 196
  Berg en Dal
2.00 Euro
Ongelopen
Serie ''Mooi Nederland''
Uitgave: Uitzichttoren ''De Sterrenberg'', Beek-Berg en Dal
Voeg toe
Hoogste Punt Duivelsberg
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Hotel Groot Berg en Dal, D 243
  Berg en Dal
1.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P.M. v. E., Nijmegen
Voeg toe
Hotel Groot Berg en Dal, F 220
  Berg en Dal
6.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P.M. v. E., Nijmegen
Voeg toe
Hotel Groot, S 210
  Berg en Dal
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P.M. v. E., Nijmegen
Voeg toe
Koepel Meerwijk
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Meerwijk Café Uilenput, X 126
  Berg en Dal
3.00 Euro
Gelopen, 1906
Edition: Schaefers Kunst-Chromo, Amsterdam
Voeg toe
Mooi Nederland
  Berg en Dal
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 | 3 |