Plaatsen B - Broek in Waterland
Broek in Waterland, F 675
  Broek in Waterland
4.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Kerkvoogdij Ned. Herv. Kerk
Voeg toe
Broek in Waterland, P 421
  Broek in Waterland
3.00 Euro
Gelopen, 1965
Uitgave: Jan Dekker, Broek in Waterland
Voeg toe
Gezicht op Broek in Waterland, N 493
  Broek in Waterland
3.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Dr. Trenkler Co., Leipzig, 1905
Voeg toe
Gezicht op de Kerk, P 420
  Broek in Waterland
24.00 Euro
Gelopen, 1907
Uitgave: P. Heijloo
Voeg toe
Het Dee, A 599
  Broek in Waterland
7.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P. Heyloo
Voeg toe
Interieur van het Broekerhuis, A 439
  Broek in Waterland
3.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P. Heijloo
Voeg toe
Raadhuis, S 365
  Broek in Waterland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Jan Dekker, Broek in Waterland
Voeg toe
Watermolen, F 710
  Broek in Waterland
9.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: P. Heijloo
Voeg toe
Paginas: | 1 |