Plaatsen V - Veenwouden (Fr.)
De Schierstins, Y 443
  Veenwouden (Fr.)
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Postma, Veenwouden
Voeg toe
Ned. Herv. Kerk, L 310
  Veenwouden (Fr.)
3.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Postma's Warenhuis
Voeg toe
Schierstins met Postkantoor, X 443
  Veenwouden (Fr.)
4.00 Euro
Gelopen, 1951
Uitgave: Baarsma
Voeg toe
Station N.S.
  Veenwouden (Fr.)
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Paginas: | 1 |