Plaatsen F
Het afwerken van zandbelopen en aanbrengen van keileembekledingen, P 371
  Flevoland
4.00 Euro
Ongelopen
Foto: Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, Zwolle
Voeg toe
Hoekje uit een der Raadhuiszalen, G 285
  Franeker
4.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: G. Zomer
Voeg toe
Hoeve Koning Willem III, B 744
  Frederiksoord
3.00 Euro
Gelopen, 1957 Voeg toe
Ierappelsykje '''t Is allegearre ierappels'', H 748
  Friesland
6.00 Euro
Gelopen, 1944 Voeg toe
In de kromsidige sjeas, H 729
  Friesland
5.00 Euro
Gelopen, 1926
Uitgave: G. Brouwer en Zoon
Voeg toe
Kanaalweg, E 894
  Franeker
3.00 Euro
Gelopen, 1923
Uitgave: Nauta, Velsen
Voeg toe
Korendragershuisje, S 274
  Franeker
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: J.G. v. Agtmaal, Hilversum
Voeg toe
Lokkich Nijjier
  Friesland
0.00 Euro
V E R K O C H T Voeg toe
Lokkich Nijjier, H 569
  Friesland
4.00 Euro
Gelopen, 1959
Uitgave: M.S,
Voeg toe
Martini-Kerk (achterzijde), S 243
  Franeker
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: Jos Pé, Arnhem
Voeg toe
Moeder, M 266
  Fantasie
3.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: J.U.M.
Voeg toe
Mooi Friesland, V 270
  Friesland
4.00 Euro
Gelopen
Uitgave: Teba
Voeg toe
Mooi Friesland, V 356
  Friesland
2.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: M.S.
Voeg toe
Nieuwe Dam en Turfkade, R 363
  Franeker
2.00 Euro
Gelopen, 1948 Voeg toe
Nieuwstad, A 726
  Farmsum
6.00 Euro
Ongelopen
Uitgave: H. Engelsman
Voeg toe
Paginas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |